Strikning er en tekstilfremstillingsteknik, hvor garnløkker lænkes sammen ved hjælp af strikkepinde, strikkemaskine eller andre redskaber, så der dannes et fleksibelt materiale. Der er stor usikkerhed om, hvor gammel strikketeknikken er, og hvor den opstod. Under strikkeprocessen sammenkædes de vandret forløbende rækker af løkker kaldet masker med den næste række, så hver ny maskerække holder den foregående på plads. Hele artiklen