Industriel strik og strikkemaskiner

Strikning - industriel strikning, I dag foregår industriel strikning på computerstyrede maskiner. Princippet i en strikkemaskine adskiller sig fra håndstrikning, ved at krumme nåle danner maskerne. Nålene er anbragt ved siden af hinanden enten på en lige skinne eller i en cirkel. De kan bevæge sig op og ned individuelt eller samlet og danner masker ved at trække garn fra en spole gennem strikkemasken fra den forrige række. Hele artiklen