I slutningen af 1920'erne stod den danske filmproduktion ved en skillevej. Stumfilm var ved at blive erstattet af lydfilm, og overalt i verden blev der eksperimenteret med den nye teknik. Dansk teknologi og film var hurtigt med. To danske ingeniører havde arbejdet med et tonefilmssystem siden 1918, og i oktober 1923 blev resultatet af deres anstrengelser forevist første gang under navnet Petersen og Poulsens tonefilmssystem. Hele artiklen