Industribyggeri er en samlebetegnelse for bygninger, hvori der produceres varer i større skala. Industribyggeri dækker over mange forskellige bygnings- og anlægstyper. Fælles for dem er, at der ofte er tale om formålsbestemte bygninger, det vil sige bygninger, der er opført til en bestemt funktion eller formål. Bygningernes dimensioner og konstruktion er ofte søgt tilpasset produktionen. Hele artiklen