København – historie, Der kendes en del stenalderbopladser, bl.a. submarine bopladser fra Kongemose-kultur ved Frihavnen og ud for Amagers kyst. Køpmannæhafn eller blot Hafn synes at være opstået som en lille sæsonhandelsplads i forbindelse med det store sildefiskeri i anden halvdel af 1000-t. Placeringen ved indsejlingen til det vigtige handelsområde i Østersøen, den gode naturhavn og det frugtbare opland gav stedet mulighed for at udvikle sig til en rig og stadig vigtigere købstad fra 1200-tallet og frem. Hele artiklen