-Top, (af gr. topos 'sted'), topo-, græsk og internationalt sammensætningsled, der angiver lokalitet, fx biotop 'livsområde', dvs. område karakteriseret ved bestemte livsformer, og isotop, af gr. iso 'lige' om en af flere varianter af et grundstof med samme atomnummer (og dermed samme "sted" i det periodiske system), men forskellige massetal. Forleddet findes fx i toponym 'stednavn'.