-Ment, (af fr. -ment, lat. -mentum), fransk, latinsk og internationalt suffiks, der angiver handling, resultat, middel; anvendes gerne ved verber, fx dokument 'noget, der viser, noget, der belærer', afledt af lat. docere. Kommer ordet fra fransk, er den danske udtale normalt [ˈmɑŋ], ellers [ˈmɛnʔd], fx kompliment, der angiver et udtryk for beundring, over for komplement 'udfyldende del'.