-Høj, endelse i danske stednavne. Betydningen er enten 'kunstig, gravet høj, gravhøj' som i de fleste af vikingetidens landsbynavne eller 'naturlig forhøjning'. Ordets form kan være stærkt ændret, som det fremgår af navne som Grenaa (ca. 1250 Grindhøgh), Holtug (1261 Holthøiæ), Aversi (1266 Auershøg), Vedersø (1325 Withershøgh), Syv (1253 Syuheughee), Hasle ved Aarhus (1203 Hasløch) og Himlingøje (1356 Hymlynghøw), der alle oprindelig ender på -høj.