-Agog, -agogi, -agogik, (gr. sidste sammensætningsled, der er afledt af verbet agein 'at føre', således at -agogos angiver en, der fører det af førsteleddet betegnede), -agog findes i enkelte, internationale ord som pæd-agog 'den, der fører børn af sted' og i dem-agog 'den, der fører eller forfører folket'. Handlingen kan angives ved -agogi, kunsten ved -agogik, demagogi, pædagogik.