Ørkenfernis, glinsende overtræk af salt på klipper og sten i ørkenområder. Ørkenfernis er dannet over lange tidsrum, hvor stenen har været udsat for generelt tørre, men dog varierende fugtighedsforhold. I forbindelse med stor luftfugtighed optages en vis vandmængde af de yderste centimeter af stenen. Dette medfører kemisk forvitring, og opløste salte vandrer med vandet ud mod klippeoverfladen i forbindelse med en efterfølgende udtørring. På overfladen danner disse salte med tiden en hinde (coating), der kan have kraftig farve og evt. give stenen et blankt (ferniseret) udseende.