Øresnudebille, Otiorhynchus spp., gruppe af snudebiller, hvoraf flere er skadedyr i land- og havebrug. Se væksthussnudebille.