Ét land — to systemer, fra 1979 Folkerepublikken Kinas formel for genforeningen af hele Kina med dels de tidligere kolonier Hongkong og Macao, dels Taiwan. Ifølge princippet skal disse områder have lov til at bevare fuld selvbestemmelse i alle interne anliggender i en meget lang overgangsperiode og således kun være underlagt centralregeringen i Beijing i udenrigs- og forsvarspolitiske sager. Begrebet blev oprindelig udviklet med henblik på Taiwan, men Hongkong er blevet princippets prøvesten med den britiske kronkolonis tilbagevenden til Kina i 1997. Princippet gøres fortsat gældende som et tilbud til Taiwan.