Æstival, (lat. æstivalis, af æstas sommer), sommerlig.