Ærkesæde er det samme som (og formentlig forkortelse for) ærkebispesæde.