Æolisk toneart, kirketoneart med grundtone a og recitationstone e. Den er identisk med ren mol; se jonisk toneart.