Æmulation, (lat. æmulatio, af æmulari efterligne, kappes med), kappelyst.