Ækvivalere, (lat. ækvi- + valere være stærk, være værd), have samme betydning, gyldighed, værdi o.l. som; modsvare; opveje.