Ækvipotentialitet, (lat. ækvi- + potentialitet), evne hos et organ til at erstatte et andet organs funktion.