Ækval, (lat. æqualis, af æquare gøre lige, af æquus flad, jævn, lige), lige; jævn; ensartet; lige stor.