Ægofoni, (af gr. aiks ged + -foni), brægende åndedrætslyd ved visse sygdomme i luftvejene.