Ædificere, (lat. ædificare bygge, konstruere, af ædes tempel; hus), opbygge.