Åben stavelse, stavelse, der slutter på vokal, fx alle stavelser i lyse og dynamo. Inde i ord er stavelsesgrænser ofte uklare.