Üch Tepe, Tell Razuq, gruppe af ruinhøje, teller, på Hamrinsletten NØ for Baghdad i Irak. 1978-79 foretog en dansk-amerikansk arkæologisk ekspedition udgravninger og undersøgelser i området, bl.a. blev fire teller udgravet; de indeholdt ruiner af mindre bysamfund fra 3. og. 2. årtusinde f.Kr. I Üch Tepe fandtes resterne af et velbevaret, rundt fæstningsanlæg fra 3000-2500 f.Kr.