Øyeren er en langstrakt norsk sø sydøst for Oslo; 84 km2. Den gennemstrømmes fra nord til syd af elven Glomma og får yderligere tilløb fra Nitelva og Leira. Her, hvor byerne Strømmen, Lillestrøm og Fetsund ligger, danner elvene store deltaer, som er under stadig forandring, og som er vigtige fugleområder.