Øjvind Winge, 1886-1964, dansk botaniker og genetiker, 1921-33 Danmarks første professor i genetik (på Landbohøjskolen), 1933-56 leder af Carlsberglaboratoriets fysiologiske afdeling. Winge fremsatte i 1917 som den første den hypotese, at artsdannelse hos planter ofte sker ved kromosomfordobling hos en steril artshybrid (amfidiploidi). På Carlsberglaboratoriet påviste han kønnet formering hos gær og forfinede metoderne til rendyrkning af ønskede stammer. I samme periode studerede han genetikken bag farvetegning og kønsbestemmelse hos fisken guppy. Lærebogen Arvelighedslære. Paa eksperimentelt og cytologisk Grundlag (1928) var i et kvart århundrede meget brugt ved skandinaviske universiteter.