Ælnoth, ca. 1100, engelsk præst og historieskriver. Ælnoth var en gejstlig, der fra Canterbury kom til Odense og her forfattede et skrift om Svend 2. Estridsen og hans sønner. Hovedvægten lagdes på Knud 4. den Helliges martyrhistorie (Gesta Swenomagni Regis et filiorum eius et Passio Glorissimi Canuti Regis et Martyris). Helgenskriftet er tilegnet kong Niels og udformet i en kunstfærdig stil. Dets formål var at videreføre Knudskulten efter hans kanonisation 1101 i Odense og at søge kongens beskyttelse af gejstligheden. Om Ælnoth vides ikke andet, end hvad der kan udledes af dette værk.