Æ Stuer Jyndovn, langdysse ved Klelund 17 km nordvest for Vejen i Sydjylland. Den 117 m lange og 8 m brede dysse består af 62 randsten og et velbevaret kammer med dæksten. Den ligger på en egn med mange dysser og høje fra yngre stenalder (bondestenalder).