Árnessýsla, syssel (amt) i det sydlige Island; 8810 km2. Området ligger øst for Reykjavík mellem den lavtliggende kystslette i syd og klippeterræn og bræområder mod vest og nord. Sletten er et af Islands største sammenhængende lavlandsområder med gode forudsætninger for landbrug; i de højere beliggende dele er der dog store erosionsproblemer i den nedbørsrige egn. En af de mange floder er Hvítá med vandfaldet Gullfoss. Syslet rummer også Islands største sø, Þingvallavatn, og mange varme kilder, hvoraf Geysir og Strokkur (Strökkur) er de kendteste. De har stor økonomisk betydning ved at levere varme til de mange drivhuse og til byernes fjernvarmeanlæg.