Zodiakallys, lysfænomen på nattehimlen bestående af to svage lyskegler, der ligger i Solsystemets baneplan, ekliptika. Zodiakallys kan normalt kun ses i troperne, men under gunstige forhold og fjernt fra by- og vejbelysning kan det ses fra Danmark om efteråret i dæmringen og om foråret i skumringen. Zodiakallyset strækker sig på hver side af Solen fra ca. 20° til ca. 100° rundt i ekliptika. Fra 100° går zodiakallyset over i zodiakalbåndet, som er to parallelle, endnu svagere lysende bånd — et på hver side af ekliptika. Zodiakalbåndet falder i lysstyrke indtil ca. 135° fra Solen, hvorefter det atter stiger i intensitet, indtil det ved ca. 170° blandes med gegenschein, som er en svagt lysende oval centreret omkring det antisolare punkt i ekliptika (180° fra Solen). Gegenschein er stærkere end zodiakalbåndet, men svagere end zodiakallyset. Alle tre fænomener skyldes spredt sollys fra meteorstøv, som befinder sig i ekliptika.