Zjdanovsjtjina, den voldsomme kampagne for ideologisk ensretning i kunst, litteratur og videnskab, der gennemførtes 1946-48 under ledelse af Leningrads partichef, Andrej Zjdanov (1896-1948). Formålet med kampagnen synes at have været efter krigstidens opblødning at stramme styrets greb om befolkningen under den begyndende kolde krig. Ud over at være ideologisk ortodoks var kampagnen stærkt nationalistisk, hvilket understregedes af en slet skjult antisemitisme.