Zepto-, (af lat. septem 'syv', da præfikset er det syvende i rækken milli-, mikro- osv.), SI-præfiks for 10-21, forkortes z. Præfikset blev indført 1991 af Generalkonferencen for mål og vægt (CGPM).