zenbuddhisme

Zenbuddhisme, vigtig retning inden for japansk buddhisme, der hævder at videreføre den sande buddhisme, som består i opnåelsen af oplysningen (bodhi, satori).

Faktaboks

etymologi:
Ordet zen er 1. led af det japanske zen 'meditation', af sanskrit dhyana og kinesisk chan),

Retningen udskilte sig fra andre skoler i Kina i 500-t. og kom til Japan under den store kulturelle påvirkning fra Kina i de følgende århundreder, men blev først selvstændige skoler i Japan i 1100-1200-t.

Zenbuddhismens betoning af sindsro, frygtløshed og spontanitet har haft en varig indflydelse på japansk kultur. Zen har vundet nogen udbredelse blandt vestlige intellektuelle i anden halvdel af 1900-t. gennem D.T. Suzukis virke, og der eksisterer adskillige zencentre i Europa og Nordamerika i dag.

Zenbuddhismens lærere mener, at muligheden for at opnå oplysningen findes hos alle, men pga. uvidenhed benyttes dette potentiale ikke. Vejen til erkendelse er ikke studier af hellige skrifter, udførelsen af fortjenstfulde handlinger, riter og ceremonier eller tilbedelse af billeder, men den går gennem et pludseligt gennembrud, hvor dagligdagens logik og opdeling i subjekt og objekt brydes. Den meditationspraksis, der fører hertil, opnås bedst gennem personlig oplæring hos en zenmester (roshi), hvis metoder kan variere fra skole til skole.

Rinzai-zen lægger vægt på pludselig oplysning gennem anvendelse af paradoksale spørgsmål (koan), hvorimod Soto-zen foretrækker siddende meditation (zazen). En tredje, mere folkelig skole, Obaku-zen fra 1600-t., benytter også fremsigelse af nembutsu, påkaldelsen af Amida Buddha, som middel.

Størst politisk indflydelse havde zen i Muromachi-perioden 1392-1568, men også i Tokugawa-tiden 1603-1868, da zenmestre indførte nykongfuziansk statslære og zen blandedes med kongfuzianisme i samuraiernes moralkodeks (bushido), var påvirkningen stor blandt Japans krigerklasse og intellektuelle.

I slutningen af 1900-t. er zens medansvar for japansk ultramilitarisme op til og under 2. Verdenskrig blevet fremført som modvægt til billedet af zen som hævet over hverdagen i æstetisk ophøjethed. Det skal tilføjes, at zenbuddhismen i Japan for den brede befolkning ikke udskiller sig fra andre buddhistiske skoler, men også står for forfædredyrkelse og begravelser.

Billedkunsten

har to funktioner, dels som aktiv meditationspraksis for kunstneren, dels som visuel instruktion for beskueren. En zenbuddhistisk kunst opstod først i Kina under Tang-dynastiet og kom i 1300-t. til Japan, hvor der dukkede halvprofessionelle kunstnere op.

Kunsten forsvandt senere i Kina, men i Japan fremkom der i 1600-t. en genoplivning af det klassiske zenmaleri under betegnelsen zenga.

Zenkunsten kommer især til udtryk i monokrome tuschmalerier, der kombinerer billede og tekst. Motivkredsen omfatter grundlæggeren Bodhidharma og andre patriarker, landskaber, referencer til koan eller blot en cirkel, der visualiserer zenbuddhismens tomhedsbegreb.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig