Zemstvo, (russ., af zem' jord), lokalt administrativt råd i Rusland 1864-1917.