Zamindar, jordbesidder i det nordlige og østlige Indien. Zamindaren forestod inddrivningen af skatter fra et givet område og udøvede ofte andre autoritetsfunktioner; om dette også indebar egentlig ejendomsret til jorden, er omstridt. Med Permanent Settlement fra 1793 definerede den britiske kolonimagt zamindarerne i provinserne Bengalen, Bihar og Orissa som jordejere i europæisk forstand. Med indførelsen af Permanent Settlements i andre dele af Indien indførtes zamindarbegrebet som en administrativ kategori, også i egne, hvor zamindarer var ukendte.