Zakat, særlig religiøs afgift, som muslimer ifølge Koranen har pligt til at betale til samfundets trængende og nødlidende. Zakat er en af islams fem søjler, og islamisk ret har udviklet de regler og principper, som gælder for betaling af afgiften; den er ikke et anliggende for staten. Zakat betales oftest i forbindelse med den fest, Id al-Fitr, der markerer ramadans afslutning. Se også sadaqa.