Ytring, sprogvidenskabelig betegnelse for et udsagn uden hensyntagen til dettes sandhedsværdi, grammatiske form eller funktion. Ytringer afgrænses fra hinanden af prosodiske faktorer, fx pause og stigende intonation ved spørgsmål. Begrebet ytring, der med udgangspunkt i verbet ytre principielt betegner et mundtligt udsagn, anvendes i praksis dog også om skriftlige udsagn. Ytringer kan have form af sætninger eller sætningsemner og som disse rumme forskellige virkemidler samt indgå i mangeartede tale- og tekstsituationer. Se også talesprog.