Yotta-, (dannet ved ændring af yokto-, da præfikset er det ottende i rækken kilo-, mega- osv.), SI-præfiks for 1024, forkortes Y. Præfikset blev indført 1991 af Generalkonferencen for mål og vægt (CGPM).