Højden på bogstav lille x, jf. minuskel, i en given skriftgrad inden for et givet skriftsnit. x-højden benyttes til sammenligning af forskellige skriftsnits optiske størrelse inden for samme skriftgrad. x-højden udtrykkes i måleenheden punkt. Se afbildning under typografi