Wow og flutter, (af eng. wow 'lydfejl' og flutter 'vibration, blafren'), forvrængning af lydsignalet i optage-/gengiveapparater med mekanisk bevægeligt lagringsmedium som fx grammofonplade eller magnetbånd. Forvrængningen opstår som små variationer omkring den konstante afspillehastighed på grund af mekaniske defekter. Fænomenet giver sig udslag i en "svævende", unaturlig lyd. Wow omhandler hastighedsvariationer med frekvens under 10 Hz, flutter variationer over 10 Hz.