Windjammer, (eng. wind-jammer, af wind vind + jammer, af jam klemme, mase), stort, hurtiggående sejlskib.