Weber, (efter W.E. Weber), enheden i SI-systemet for magnetisk flux; forkortes Wb. Fluxen gennem en spole med én vinding er 1 weber, hvis fluxen fremkalder en elektromotorisk kraft på 1 volt, når den reduceres jævnt til nul i løbet af 1 sekund: 1 weber = 1 volt∙sekund.