Wau, waw, vau, græsk bogstav uden for den klassiske joniske alfabetrække. Bogstavet, som skrives og findes i arkaiske indskrifter, har lydværdien [w] og svarer til det fønikiske bogstav af samme navn. Efter at lyden forsvandt i de fleste dialekter, optræder bogstavet alene som talsymbol med betydningen 6, benævnt stigma og skrevet ϛ. Hos de antikke grammatikere kaldes bogstavet digamma 'dobbelt-gamma'. Genopdagelsen af "det skjulte bogstav" har siden slutningen af 1700-t. spillet en stor rolle for forståelsen af græsk og indoeuropæisk sproghistorie, af de græske dialekter og af Homers episke digte.