Wa er et grundlæggende begreb i japansk selvforståelse, herunder også i Kokutai-filosofien og i idealet for japansk beslutningstagning. Wa har rødder i prins Shotokus grundlovsregler fra år 604. Det er i japansk bevidsthed forbundet med det første kinesiske ord for Japan, wo, og optræder i udtryk som fx wakon yosai ('japansk ånd, vestlig videnskab'). Hvorvidt begrebet er påvirket af kongfuzianisme eller buddhisme, er omtvistet.