Vulkansk glas, lavabjergart af varierende farve og sammensætning, som pga. hurtig afkøling er størknet som glas. Ved "afglasning" (devitrifikation) nedbrydes glas til mikrokrystallinske bjergarter som fx felsit. Vulkansk glas findes i de fleste vulkanske områder. Se også obsidian og lava.