Vulkanologi er læren om vulkanske fænomener, se vulkaner.