vuggestue

Vuggestue, kommunal eller selvejende daginstitution med pædagogisk pasningstilbud for 0-3-årige børn. Antallet af vuggestuer steg i 1900-t. langsomt frem til 1960'erne; de var indtil da ledet af sygeplejersker og havde en hverdag præget af ro, renlighed og regelmæssighed med hovedvægt på fysisk sundhed. I slutningen af 1960'erne, da pædagogerne begyndte at blive den bærende arbejdskraft på området, blev barnets alsidige udvikling, omsorg, leg og kreative og musiske aktiviteter en del af vuggestuernes opgaver.

Antallet af vuggestuepladser er steget voldsomt fra 1970'erne; i 2000, da de fleste kommuner havde pladsgaranti, var antallet ca. 19.500. I 1998 blev der for første gang med Lov om social service lovgivet om vuggestuers formål, som i lighed med bl.a. børnehavers er at støtte det enkelte barns tilegnelse af sociale og almene færdigheder i samarbejde med forældrene. Vuggestuer er åbne 45-60 timer om ugen i dagtimerne. Forældrebetalingen er afhængig af bopælskommune med mulighed for friplads i tilfælde af mindre gode økonomiske eller sociale forhold.

I Tyskland er vuggestuer og børnehaver oprettet efter et system som det danske. Norge og Sverige har etableret vuggestuer som en integreret del af børnehaver eller som det, der svarer til de danske integrerede daginstitutioner for 0-6-årige. I det øvrige Europa er der en klar skelnen mellem pleje og omsorg for de 0-2-årige og et skole- og uddannelsessystem for de 2-6-årige. Se også børne- og ungdomsforsorg (historie) og børnehave.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig