Voxpop er interviewindslag, hvor en række, evt. tilfældigt udvalgte, personer i kort form udtaler deres mening om et bestemt emne.