Votere, 1. afgive sin stemme; 2. drøfte mellem de stemmeberettigede inden en afstemning (fx mellem dommere el. medlemmer af en jury).