Vortetang, Mastocarpus stellatus, rødalge, der ligner carrageentang og ligesom denne anvendes til fremstilling af carrageenan, men har vorteagtige udvækster. Den findes i europæiske tidevandsområder, men er sjælden i danske farvande.