Volumenprocent, vol.%, mål for mængden af et stof i en blanding af stoffer. Volumenprocenten af et stof er volumenet (rumfanget) af det rene stof divideret med volumenet af hele blandingen og multipliceret med 100. Da volumener ikke generelt er additive, kan summen af volumenprocenter afvige lidt fra 100. Dette gælder således for en blanding af ethanol (alkohol) og vand, hvor eksempelvis en blanding af 1,0 l ethanol og 1,0 l vand fylder lidt mindre end 2,0 l. Se også koncentration.